Spring over hovedmenu

Protokollat af 12-12-2018

Sag nr. FV2018.0102 Jens Kristiansen

HK Privat mod KMD A/S

Efter ordlyden af parternes lokalaftale om tryghed, er aftalen ikke gældende, hvor medarbejderne ikke accepterer vilkårsændringer i form af bortfald af tryghedsaftalen, og dermed betragtes som opsagt, da væsentlige stillingsændringer ikke umiddelbart medfører stillingsbortfald. Den individuelle varsling af ændring af ansættelsesvilkårene over for den enkelte medarbejder blev samtidig anset som gyldig.