Spring over hovedmenu

Protokollat af 13-03-2018

Sag nr. FV2016.0124 Lene Pagter Kristensen

Fagligt Fælles Forbund mod DI Overenskomst I for Arriva Danmark A/S

Da det er fast praksis i busbranchen, at pausen starter og slutter ved bussen, fik klager ikke medhold i, at gangtiden til pauselokalet ikke skal indgå i den overenskomstmæssige pause. Såfremt de lokale forhold giver anledning til andet, må dette suppleres med en lokalaftale.