Spring over hovedmenu

Protokollat af 02-01-2018

Sag nr. FV2017.0077 Jytte Scharling

Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL) for A mod Faxe Kommune

Misligholdelse af ansættelsesforhold, da A tilsidesatte sin pligt til at udføre sit arbejde personligt, og ikke havde arbejdsgiverens accept til at sætte en anden i sit sted. Da arbejdet krævede særlig viden og erfaring fra medarbejderen, anses misligholdelsen for så grov, at bortvisningen var berettiget.