Spring over hovedmenu

Protokollat af 02-03-2018

Sag nr. FV2017.0142 Niels Waage

HK Handel mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Jysk A/S

Ordlydsfortolkning af parternes butiksoverenskomst § 1, litra C og litra D medfører, at undtagelsesbestemmelsen i litra D også omfatter litra C, 5. afsnit om ydelse af frihed eller betaling af et særligt tillæg. De weekends, hvori en søndag falder inden for en af de perioder, der er nævnt i litra D, skal således ikke medrenes ved opgørelsen af det antal friweekends, som medarbejdere efter litra C, som hovedregel har krav på.