Spring over hovedmenu

Protokollat af 20-12-2018

Sag nr. FV2018.0160 Lene Pagter Kristensen

Fagligt Fælles Forbund for A mod DI for Keolis Danmark A/S.

Bortvisning berettiget, da det var udtrykkeligt præciseret i ansættelseskontrakt og andre instrukser, at det ville blive betragtet som grov misligholdelse, hvis de udleverede midler ikke blev opbevaret forsvarligt og anvendt korrekt.