Spring over hovedmenu

Protokollat af 21-06-2018

Sag nr. FV2017.0175 Lene Pagter Kristensen

HK Service Hovedstaden for A, B og C mod Fagligt Fælles Forbund.

Fratrædelsesgodtgørelse efter § 13 i parternes overenskomst, er også gældende, hvis den fratrædende medarbejder fratræder efter at være sagt op. Efter bestemmelsens ordlyd eller formål er der ikke grundlag for generelt at fortolke bestemmelsen på den måde, at den kun gælder, hvis det er den ansatte selv, som har sagt op med henblik på at gå på folkepension, førtidspension eller efterløn.