Spring over hovedmenu

Protokollat af 21-11-2018

Sag nr. FV2018.0071 Poul Søgaard

Fagligt Fælles Forbund mod DI Overenskomst I v/ DI for Herning Turist ApS

Hvervet som arbejdsmiljørepræsentant i virksomheden var ophørt forinden medarbejderens fratræden, og den særlige ansættelsesretlige beskyttelse fandt derfor ikke anvendelse.