Spring over hovedmenu

Protokollat af 22-05-2018

Sag nr. FV2017.0124 Lene Pagter Kristensen

Serviceforbundet for A mod DI Overenskomst II for Securitas A/S.

Ikke godtgjort, at A i forbindelse med ansættelsen havde givet urigtige oplysninger eller fortiet væsentlige oplysninger, som hun måtte være klar over, havde betydning for arbejdets udførelse. Bevisbyrden for, at der var det fornødne bortvisningsgrundlag, var derfor ikke løftet.