Spring over hovedmenu

Protokollat af 24-10-2018

Sag nr. FV2018.0064 Poul Søgaard

Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Byggeri for Kaefer ESG GmbH

Et generelt forbehold om ret til at videreføre sagen for samtlige af virksomhedens ansatte var ikke tilstrækkeligt til at fastslå, at der er sket fagretlig behandling vedrørende dette forbehold. Indklagede havde på møderne udtalt sig mod en sådan udvidelse af sagen, og der var i øvrigt ikke forelagt nærmere oplysninger vedrørende andre arbejdspladser end den pågældende.

I forhold til opgørelsen af kravet kan virksomhedens besparelse alene angå det beløb, virksom­heden skulle have indbetalt som sit bidrag til pensionsordningen.