Spring over hovedmenu

Protokollat af 25-06-2018

Sag nr. FV2017.0168 Poul Søgaard

Malerforbundet i Danmark mod Danske Malermestre for Connection Vikar ApS København.

De indgåede aftaler om varierende ugentlig arbejdstid var ikke ugyldige. Kravet for manglende efterlevelse af Maleroverenskomsten ved afregning af løn, overtidsbetaling, udetillæg til en række udenlandske malere blev herefter fastsat skønsmæssigt.