Spring over hovedmenu

Protokollat af 27-02-2018

Sag nr. FV2016.0049 Lene Pagter Kristensen

Fagligt Fælles Forbund mod DI Overenskomst I for Arriva Danmark A/S

Busruten ved tidspunktet for trafikselskabets udbud af ruten er afgørende for, om ruten skal karakteriseres som bybuskørsel eller regionbuskørsel. Efterfølgende ændringer af ruten påvirker ikke karakteristikken, medmindre omlægningerne har haft til formål at omgå overenskomstens regler.

De konkrete busruter var dermed ikke omfattet af reglerne om bybuspauser, da ruterne havde karakter af regionbuskørsel ved udbuddet.