Spring over hovedmenu

Protokollat af 27-06-2018

Sag nr. FV2018.0013 Marianne Højgaard Pedersen

Dansk Sygeplejeråd mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn for Region Hovedstaden.

Gastro-enheden på Herlev og Gentofte Hospitaler er omfattet af definitionen i § 3, stk. 2, om geografisk adskilte institutioner. Vilkår om at arbejde på geografisk adskilte institutioner skal efter bestemmelsen aftales med allerede ansatte, og vilkåret skal varsles som en opsigelse med pligt til genansættelse på ændrede vilkår, hvis der ikke kan indgås en aftale med allerede ansatte om pligt til at arbejde på flere geografisk adskilte institutioner inden for samme ledelsesområde, jf. § 3, stk. 2.