Spring over hovedmenu

Protokollat af 27-09-2018

Sag nr. FV2017.0128 Poul Søgaard

Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Byggeri for P. Winther Jespersen A/S.

Da virksomheden ikke har løftet bevisbyrden for, at det var aftalt, at de indberettede timer først skulle drøftes ved akkordens afslutning, var virksomhedens kritik af akkorderingssedlerne fremsat for sent efter Bygningsoverenskomstens § 33, stk. 4.