Spring over hovedmenu

Retsformandsafgørelse af 26-03-2018

Sag nr. AR2017.0221 og AR2017.0222

Fagbevægelsens Hovedorganisation for Fagligt Fælles Forbund mod Residens Ejendomme ApS.

Der forelå en omgåelse af Bygningsoverenskomsten, hvorfor indklagede blev pålagt bod, som følge af uoverensstemmende aflønning i henhold til overenskomsten.