Spring over hovedmenu

Tilkendegivelse af 11-01-2018

Sag nr. FV2017.0104 Lene Pagter Kristensen

CO-industri for Dansk Metal mod DI Overenskomst I v/DI for Alfa Laval Aalborg A/S

Industriens Overenskomsts § 22, om krav på løn, er ikke gældende for praktikanter, da praktikanter efter dansk arbejdsret ikke er omfattet af de kollektive overenskomster, medmindre disse indeholder særlige bestemmelser herom. Derudover var der ikke dokumentation for, at aflønning af praktikanter var omfattet af parternes lokallønsaftale.