Spring over hovedmenu

Tilkendegivelse af 12-04-2018

Sag nr. FV2017.0125 Lene Pagter Kristensen

CO-industri for HK/Privat mod DI Overenskomst I v/DI for IBM Danmark ApS.

Henset til, at forliget ikke indeholder nogen opsigelsesadgang, og rummer en generel og principiel stillingtaget til overenskomstens dækningsområde, anses forliget som en del af overenskomstdækningen for virksomheden, og kan dermed ikke opsiges ensidigt uafhængigt af Industriens Funktionæroverenskomst.