Spring over hovedmenu

Tilkendegivelse af 20-11-2018

Sag nr. FV2018.0076 Marianne Højgaard Pedersen

HK Privat for A mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for RB Salg ApS

Ikke godtgjort at medarbejderen selv opsagde sin stilling, hvormed der var tale om bortvisning af medarbejderen, og denne bortvisning var usaglig.