Spring over hovedmenu

Tilkendegivelse af 22-11-2018

Sag nr. FV2018.0077 Marianne Højgaard Pedersen

CO-Industri for Dansk Metal og Dansk El-Forbund mod DI Overenskomst I for Danish Crown A/S

Lokalaftale kan ikke opsiges særskilt af medarbejderne, da aftalen var indgået på koncernniveau. Opsigelse må derfor ske på koncernniveau og ikke for den enkelte afdelings vedkommende.