Spring over hovedmenu

Tilkendegivelse af 24-01-2018

Sag nr. FV2017.0141 Oliver Talevski

Danmarks organisation for selvstændige frisører & kosmetikere mod Serviceforbundet for Landssammenslutningen Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund

Til brug for godkendelse af en samarbejdsaftale efter frisøroverenskomstens § 32, stk. 3, kan der kræves udlevering af regnskaber fra den hidtidige arbejdsgivers forretning. Det var ikke godtgjort, at godkendelsesprocessen ikke var gennemført uden ugrundet ophold.