Spring over hovedmenu

Tilkendegivelse af 26-09-2018

Sag nr. FV2017.0086 Lars Hjortnæs

Forhandlingsfællesskabet mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn for Region Sjælland

Ordlyden af rammeaftalens § 17 giver ikke grundlag for at forstå bestemmelsen således, at regionen har pligt til at forhandle med den relevante personaleorganisation om enhver stillingsændring. Beslutningen om at flytte A og B til andre afdelinger som led i den generelle omstrukturering krævede derfor ikke, at regionen skulle forhandle med FOA forinden.

Bortfald af funktionstillæg anses for at have en sådan betydning for A og B, at denne ændring af stillingsvilkårene ikke burde være sket uden varsel.