Spring over hovedmenu

Tilkendegivelse af 28-02-2018

Sag nr. FV2018.0018 Børge Dahl

Fagligt Fælles Forbund (3F) for medlemmer ansat hos MT Højgaard A/S mod Dansk Industri, DI Overenskomst I (DI) for MT Højgaard A/S

Fortolkning af "Prisliste for veludført tømrer og snedkerarbejde m.v. 2017" og "Hvidbog for veludført tømrer- og snedkerarbejde 2017" indgået mellem 3F og Dansk Byggeri i forhold til, hvorledes arbejde med oplægning af loft i form af plader i skinnesystem skal vederlægges.