Spring over hovedmenu

Tilkendegivelse af 04-07-2018

Sag nr. FV2018.0036 Poul Sørensen

Fagligt Fælles Forbund for A mod Glarmesterlauget i Danmark for Glarmester Per Lang ApS.

Lokalaftale om placering af arbejdstid på lørdage var ikke i overensstemmelse med Glasoverenskomsten.