Spring over hovedmenu

Tilkendegivelse af 08-02-2018

Sag nr. FV2017.0020 Lene Pagter Kristensen

Fagligt Fælles Forbund mod DI Overenskomst II for ISS Facility Service A/S

Henset til den forholdsvis beskedne benyttelse af de offentlige toiletfaciliteter, var det ikke godtgjort, at forholdene på stedet var af en sådan karakter, at der var risiko for grov besmudsning. Betingelserne for at oppebære genetillæg efter Serviceoverenskomstens § 7, stk. 4, litra c, var hermed ikke opfyldt.