Spring over hovedmenu

Dom af 09-08-2018

Sag nr. TR2017.0001

Akademikerne for HOD - Hovedorganisationen af Officerer i Danmark (advokat Henrik Karl Nielsen) mod Finansministeriet for Forsvarsministeriets Personalestyrelsen (Advokat Niels Banke)

Bagvagtfunktion udgjorde ikke en rådigheds- eller tilkaldevagtforpligtelse

Sagen angik, om A i en periode som bagvagt i Hjemmeværnskommandoen havde udført arbejde, der var omfattet af en aftale vedrørende rådigheds- og tilkaldevagttjeneste, og derfor havde været berettiget til tillæg. Sagen vedrørte derudover, om bod var forskyldt som følge af, at A ikke havde fået udbetalt dette tillæg.

Tjenestemandsretten fandt, at aftalen om rådigheds- og tilkaldevagttjeneste regulerede en ordning, der havde til formål at kompensere en vagthavende, som ved at stå til rådighed og om nødvendigt være klar til at møde på tjenestestedet inden for en nærmere fastsat tidsramme led et indgreb i sin handle- eller bevægelsesfrihed. Forpligtelsen til at stå til rådighed - og retten til kompensation herfor - fulgte af, at vedkommende var anført på en vagtroste eller -liste over det personel, som var beordret til at være på vagt. 

A havde ikke været anført på en vagtroste eller -liste, han havde ingen pligt til at kunne møde frem på tjenestedet inden for en nærmere fastsat tidsramme, og der var ikke tale om, at han som led i omgangstjeneste var pålagt at forrette rådigheds- eller tilkaldevagttjeneste i stedet for at være på vagt på tjenestestedet. Det var vagthavende - ikke bagvagten - som var på vagt, A blev som bagvagt kun kontaktet lejlighedsvis, og det var ikke pålagt ham som en tjenestepligt at besvare opkald. A var dermed ikke pålagt en indskrænkning i sin handle- eller bevægelsesfrihed, som kan sidestilles med den form for rådigheds- og tilkaldevagttjeneste, som var omfattet af aftalen om rådigheds- og tilkaldevagttjeneste. Den funktion, som A havde varetaget som bagvagt, måtte tværtimod anses for at have udgjort et led i varetagelsen af stillingen som chef, som ikke var gået ud over, hvad der kunne forventes af en chef på det niveau, og som ikke kunne begrunde særskilt honorering, uden der var indgået en aftale herom, hvilket ikke var tilfældet.

Indklagede frifandtes herefter for de af klager nedlagte påstande.