Spring over hovedmenu

Tilkendegivelse af 11-06-2019

Sag nr. 20180999 Marianne Højgaard Pedersen

Serviceforbundet for A, B, C, D, E og F mod Danavagt ApS

Sag med påstand om genansættelse og løn fra fratrædelsestidspunktet afvist fra realitetsbehandling.