Spring over hovedmenu

Arbejdsrettens dom af 1. juli 2019 01-07-2019

Sag nr. AR2017.0787

Fagbevægelsens Hovedorganisation for Fagligt Fælles Forbund (advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Byggeri (advokat Tine Benedikte Skyum).

Dansk Byggeri ikke pålagt organisationsansvar

Sagen angik, om Dansk Byggeri havde pådraget sig et retligt ansvar (organisationsansvar) i forbindelse med, at en virksomhed, som var medlem af Dansk Byggeri, ifølge klager havde tilsidesat sin oplysningspligt efter jord- og betonoverenskomstens § 78 ved ikke at udlevere en række yderligere oplysninger om bl.a. pension for virksomhedens ansatte. Spørgsmålet om virksomhedens efterbetaling af løn mv. var afsluttet ved forlig mellem virksomheden og BJMF uden inddragelse af Dansk Byggeri, og uden at der for Arbejdsretten var fremlagt nærmere oplysninger om baggrunden for forliget.

 Arbejdsretten udtalte bl.a., at en organisation efter praksis er forpligtet til at imødegå medlemmernes overenskomstbrud, men at en arbejdsgiverorganisation ikke skal erkende et overenskomstbrud på sin med­lems­virksomheds vegne og give den pålæg om at ophøre med en bestemt praksis på f.eks. et fællesmøde, hvis der har været berettiget tvivl om det faktiske grundlag eller forståelsen af den involverede overenskomstbestemmelse.

 Arbejdsretten fandt, at der ikke var til­stræk­keligt grundlag for at pålægge Dansk Byggeri et retligt ansvar for virk­som­he­dens mang­lende udlevering af yderligere oplysninger.