Spring over hovedmenu

Arbejdsrettens dom af 16-09-2019

Sag nr. AR2018.0703

Fagbevægelsens Hovedorganisation for Brancheorganisationen Luftfart og Jernbane (advokat Ann-Beth Kirkegaard) mod Dansk Arbejdsgiverforening for DI Overenskomst I for DSB (advokat Helge Werner)

DSB's inddragelse af strejkende medarbejderes adgangskort var berettiget

Sagen angik, om det måtte anses for en overenskomststridig lockout eller et overenskomststridigt kampskridt, at DSB i forbindelse med overenskomststridige arbejdsnedlæggelser inddrog de strejkende lokomotivføreres adgangskort.

Der var mellem parterne enighed om, at DSB var berettiget til at anmode de medarbejdere, der deltog i den overenskomststridige strejke, om at forlade arbejdspladsen.

At der samtidig skete inddragelse af adgangskortet hos en del af de strejkende lokomotivførere skyldtes ifølge en forklaring afgivet af en underdirektør i DSB, at DSB med henblik på at få togdriften i gang igen ønskede at skabe sig et overblik over, hvor mange lokomotivførere der strejkede, og hvor mange der gerne ville arbejde, ligesom man ønskede at forhindre, at de strejkende ved at opholde sig på arbejdspladsen søgte at påvirke de, der gerne ville arbejde, til at deltage i strejken, eller udsatte dem for repressalier.

Arbejdsretten fandt, at inddragelsen af adgangskort hos de lokomotivførere, der havde tilkendegivet, at de ikke ønskede at genoptage arbejdet, under de beskrevne omstændigheder og med det angivne formål måtte anses for at være en berettiget beslutning som konsekvens af de pågældende lokomotivføreres arbejdsnedlæggelse.

Arbejdsretten fastslog herefter, at der ikke var grundlag for at anse inddragelsen af adgangskortene for at være en overenskomststridig lockout eller et overenskomststridigt kampskridt.