Spring over hovedmenu

Arbejdsrettens dom af 08-03-2019

Sag nr. AR2017.0566

Fagbevægelsens Hovedorganisation for Fagligt Fælles Forbund (advokat Rune Asmussen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for DIO I for SAS Ground Handling Denmark A/S (advokat Jeanette Justesen)

Misbrug af ledelsesretten

Sagen angik en ordning med salg af flybilletter til tomme sæder til nedsat pris, som af SAS Ground Handling A/S (SGH) blev stillet til rådighed for de ansatte (såkaldte ID-billetter). SGH havde på baggrund af nogle overenskomststridige arbejdsnedlæggelser med øjeblikkelig virkning besluttet at indføre en ny ID-billetpolitik, således at SGH fremover fik mulighed for ved overenskomststridige arbejdsnedlæggelser at inddrage de deltagende ansattes mulighed for at købe billetter og benytte allerede købte billetter i en periode på 6 til 24 måneder.

Fagligt Fælles Forbund havde anført bl.a., at SGH's anvendelse af den nye billetordning i forbindelse med en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse den 6. januar 2017 udgjorde et misbrug af ledelsesretten, og at SGH derfor havde handlet bodspådragende.

Arbejdsretten fandt, at SGH's inddragelse af adgangen til at købe flybilletter i en periode på 6 måneder for de medarbejdere, der var omfattet heraf, indebar en sanktion i form af inddragelse af et gode af en økonomisk værdi. Denne sanktion, som ikke havde grundlag i en aftale eller praksis mellem arbejdsgiver og arbejdstager, måtte anses for at være i strid med arbejdsretslovens § 12. Beslutningen kunne herefter ikke anses for sagligt begrundet, og Arbejdsretten fandt på den baggrund, at SGH havde misbrugt sin ledelsesret og havde pådraget sig et bodsansvar. Boden blev under hensyn til sagens omstændigheder fastsat til 100.000 kr.

Arbejdsretten fandt herudover, at Fagligt Fælles Forbund ikke kunne få medhold i en påstand om, at billetordningen skulle have været ændret efter reglerne om opsigelse af kutymer i Hovedaftalens § 8, eller en påstand om, at virksomhedens anvendelse af billetordningen, således at der ved medarbejdernes deltagelse i overenskomststridige arbejdsstandsninger sker inddragelse af adgangen til ID-billetter, generelt udgjorde et misbrug af ledelsesretten.