Spring over hovedmenu

Kendelse af 18-03-2019

Sag nr. FV2018.0146 Marianne Højgaard Pedersen

FOA som mandatar for A mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver som mandatar for Kære Pleje ApS

Bortvisningen anses for at have været berettiget, da A's adfærd har indebåret et brud på det nødvendige tillidsforhold og loyalitetspligten. Ikke krav på godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis, da forholdet først blev opdaget under skriftvekslingen, og fejlen alene er af formel karakter uden betydning for sagen.