Spring over hovedmenu

Kendelse af 11-12-2019

Sag nr. FV2019.0105 Jytte Scharling

Fagligt Fælles Forbund Byggegruppen mod Dansk Byggeri for Roman Byg

Virksomheden havde ikke betalt overenskomstmæssig feriegodtgørelse, SH/FF-godtgørelse og pension til to polske murere, hvorfor der blev fastsat et efterbetalingskrav.