Spring over hovedmenu

Kendelse af 11-11-2019

Sag nr. FV2019.0065 Jytte Scharling

Fagligt Fælles Forbund for A mod Dansk Byggeri for A-Z Tagteknik A/S

Bygningsoverenskomstens § 45 om betalt frihed på barns første sygedag, må forstås således, at bestemmelsen kun finder anvendelse i en akut opstået situation, hvor der ikke findes andre pasningsmuligheder.