Spring over hovedmenu

Kendelse af 11-11-2019

Sag nr. FV2019.0152 Børge Dahl, Poul Søgaard og Jytte Scharling

Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Byggeri for JacksonAdapt SP. Z.O.O.

Indbetaling af pensionsbidrag for udstationerede medarbejdere til et polsk socialsikringsinstitut, fritager ikke virksomheden fra at indberette og indbetale pensionsbidrag til PensionDanmark A/S i henhold til Murer- og Murerarbejdsmandsoverenskomstens bestemmelser.