Spring over hovedmenu

Kendelse af 12-12-2019

Sag nr. FV2019.0090 Tine Vuust

Dansk Jernbaneforbund mod DI Overenskomst 1 for Metro Service A/S

§ 8, stk. 1, i Jernbaneoverenskomsten skal forstås således, at der også skal betales tillæg for forskudt tid ved arbejde på forskudt tid i weekenden, hvor der efter § 8, stk. 2, betales weekendtillæg.