Spring over hovedmenu

Kendelse af 15-11-2019

Sag nr. FV2019.0040 Børge Dahl

Fagligt Fælles Forbund mod DI for Polygon DB A/S

Hjemsendelse af to medarbejdere var ikke i strid med Overenskomsten, hvoraf den ene hjemsendelse heller ikke var i strid med ligebehandlingsloven. Der var derimod ikke foretaget korrekt høring af tillidsrepræsentant forud for hjemsendelse af de to medarbejdere.