Spring over hovedmenu

Kendelse af 16-09-2019

Sag nr. FV2019.0080 Børge Dahl

Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Dansk Byggeri for Kelukai IvS

Medarbejdere var blevet underbetalt i forhold til Bygningsoverenskomsten, hvorfor et differencekrav blev fastsat af voldgiftsretten.