Spring over hovedmenu

Kendelse af 17-12-2019

Sag nr. FV2019.0044 Jytte Scharling

Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Byggeri for Jakon A/S

Virksomheden er forpligtet til at afregne feriegodtgørelse af særlig opsparing, til ansatte på funktionærlignende vilkår, hvorfor der på denne baggrund blev fastsat et efterbetalingskrav. Virksomheden er imidlertid ikke forpligtet til at betale feriegodtgørelse af overtimer og kørselsgodtgørelse.