Spring over hovedmenu

Kendelse af 17-01-2019

Sag nr. FV2018.0021 Marianne Højgaard Pedersen

Foreningen af Speciallæger som mandatar for A mod Region Hovedstaden

Uberettigede opslag i patientjournal og forsøg på indblanding i den lægefaglige behandling, udgjorde en rimelig grund til opsigelse af A.