Spring over hovedmenu

Kendelse af 17-07-2019

Sag nr. FV2019.0007 Børge Dahl

Dansk Pilotforening (DPF) mod DI som mandatar for SAS Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden (SAS)

SAS kan efter overenskomsterne mellem SAS og DPF tilbyde piloter, der er ansat som styrmænd, ansættelse som kaptajn i en flexdeltidsstilling.