Spring over hovedmenu

Kendelse af 18-12-2019

Sag nr. FV2018.0170 Lene Pagter Kristensen

Dansk Journalistforbund for A og B mod DMA for BTMX P/S

A og B, som var tidligere tillidsmandssuppleanter, var ikke omfattet af den efterbeskyttelse, som efter § 13, stk. 5 i parternes overenskomst gælder i en periode efter ophøret som tillidsmandsrepræsentant. Opsigelserne var endvidere rimeligt begrundede i virksomhedens forhold, hvorfor afskedigelserne ikke var usaglige.