Spring over hovedmenu

Kendelse af 18-02-2019

Sag nr. FV2018.0037 Oliver Talevski

Fødevareforbundet NNF mod DI Overenskomst I

§ 23, stk. 2, 3. led, i den fø­de­vareindustrielle overenskomst mellem DI og Føde­va­re­­forbundet NNF, omfatter også tillidsrepræsentanter. Bestemmelsen skal forstås således, at det er tilstrækkeligt til at betragte en tillidsrepræsentants ansættelsesforhold for ophævet uden varsel, at den pågældende på grund af sygdom har været fraværende i 1 år.