Spring over hovedmenu

Kendelse af 20-05-2019

Sag nr. FV2019.0020 Hanne Schmidt

HK Handel for A mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Noer & Kofod Wines A/S

Sagen angår, om A’s ansættelse hos Noer & Kofod Wines A/S var omfattet af
Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service, eller om ansættelsen falder uden
for overenskomstens område, jf. overenskomstens § 19, stk. 3, som følge af, at A indtog en
ledende stilling eller et hverv af en særlig fortrolig karakter.