Spring over hovedmenu

Kendelse af 24-05-2019

Sag nr. FV2018.0044 Lene Pagter Kristensen

Dansk Sygeplejeråd mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn for Region Midtjylland

Det fremgår af overenskomst for ikke-ledende personale på Sundhedskartellets område § 6, stk. 9, 2. punktum, at forhøjet tillæg ydes til "ansatte med specialuddannelse godkendt af Sundhedsstyrelsen, jf. § 5, stk. 4". § 6, stk. 9, 2. punktum, må forstås således, at alene specialuddannede sygeplejersker på løntrin 5 henholdsvis løntrin 7 er omfattet.