Spring over hovedmenu

Kendelse af 24-10-2019

Sag nr. FV2019.0079 Børge Dahl

Fagligt Fælles Forbund for A, B og C mod Dansk Byggeri for X

Det lægges til grund, at virksomheden har givet medarbejderne en sådan fri adgang til at udføre overarbejde, at tre svende har krav på overarbejdstillæg for udført merarbejde, idet svendenes ugesedler ikke var kritiseret rettidigt.