Spring over hovedmenu

Kendelse af 27-12-2019

Sag nr. FV2019.0047 Børge Dahl

Byggegruppen, Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Industri Overenskomst II for N.H. Hansen & Søn A/S

Afskedigelse er ikke i strid med Overenskomstens akkordregler, idet der var indgået aftale om, at arbejdet udgår af en akkordtildeling og i stedet betales med en timeløn.