Spring over hovedmenu

Kendelse af 31-10-2019

Sag nr. FV2018.0143 Marianne Højgaard Pedersen

Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Byggeri som mandatar for Glaseksperten A/S

Godtgjort, at der ikke ved udstedelse af nye ansættelsesbeviser primo januar 2018 til medarbejdere beskæftiget med vindues- og dørproduktion havde fundet aftalte tilpasningsforhandlinger sted. Endvidere havde virksomheden på flere afgørende punkter ikke efterlevet den aftale, der blev indgået på fællesmøde.