Spring over hovedmenu

Kendelse af 05-08-2019

Sag nr. FV2018.0173 Poul Søgaard

Hærens Konstabel- og Korporalforening (HKKF) mod Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Uenighed om fortolkningen af parternes aftale om IT-tillæg ift. aflønning af medarbejdere, med en længerevarende faglig uddannelse på IT-området.