Spring over hovedmenu

Kendelse af 06-09-2019

Sag nr. FV2019.0024 Lars Hjortnæs

Finansforbundet som mandatar for A mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for X Bank

Opsagt medarbejder har ikke krav på fratrædelsesgodtgørelse efter § 87, stk. 4, i Standardoverenskomsten 2017, idet medarbejderen måtte anses for, i tilslutning til sin fratrædelse, at overgå til pension fra virksomheden efter § 87, stk. 4, 4. afsnit.