Spring over hovedmenu

Kendelse af 07-06-2019

Sag nr. FV2018.0163 Marianne Højgaard Pedersen

FOA som mandatar for A mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver som mandatar for X

Berettiget at bortvise en medarbejder som følge af alvorligt tillidsbrud efter angivet tyveri, idet medarbejderen ikke samme dag redegjorde for forholdet.