Spring over hovedmenu

Kendelse af 07-05-2019

Sag nr. FV2019.0039 Jytte Scharling

Fagligt Fælles Forbund (3F) Byggegruppen mod Dansk Byggeri for Dansk Tagteknik A/S

Efterbetalingskrav for manglende overholdelse af de gældende overenskomsters bestemmelser om betaling i forbindelse med beskæftigelse af udenlandske arbejdstagere på en række byggepladser.