Spring over hovedmenu

Kendelse af 08-04-2019

Sag nr. FV2018.0152 Lars Hjortnæs

3F for A mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere for Danish Agro a.m.b.a.

Under de foreliggende omstændigheder kunne det ikke anses for usagligt eller ikke rimeligt begrundet i virksomhedens forhold, at A's arbejdssteder blev ændret.